Leveringsbetingelser: (Ekstraordinære)

Det nye KORONAVIRUSET (COVID-19) og dets potensielle utvikling, omfang og

uforutsigbarhet, vil kunne påvirke Selgers oppfyllelse av sine forpliktelser: For det tilfelle at

Selgers oppfyllelse av sine forpliktelser blir forsinket, forhindret, vanskeliggjort eller særlig

kostnadskrevende på grunn av eller som en følge av COVID-19, fraskriver Selger seg ansvaret

for forsinket og/eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser inntil det tidspunkt, hvor en

sådan oppfyllelse igjen er mulig og eller dersom en oppfyllelse kan gjennomføres uten slike

hindringer for Selger. Selgers forbehold omfatter alle direkte og indirekte konsekvenser av

COVID-19, herunder at Selgers arbeidsstyrke skulle bli påvirket av COVID-19, f.eks. i form

av karantener, reisebegrensninger eller lignende omstendigheter, eller hvis Selger med

rimelighet ikke er i stand til å kjøpe eller levere de produkter, som er bestilt.