Styre og aksjonærer

Lars Gulbrand Krogsund

Styremedlem og aksjonær
Mobil. 906 89 696
Epost: lars@lsiwelding.no

Svein Hanssen

Styremedlem og aksjonær
Mobil: 911 40 689
Epost: svein@lsiwelding.no

Arvid Hanssen

Styreformann og aksjonær