Tjenesteområder

LSI Welding er en ordreproduserende bedrift, og det betyr at alt vi produserer kommer fra eksterne kunder. 

Basert på tidligere leveranser kan vi nevne :

1. Prosjekter små og store, enkle og komplekse
- Eksempler er tanker, rør, stål konstruksjoner, porter, 
 trapper, braketter, rekkverk, bjelker, graveskuffer mm.

2. Industri vedlikehold 
3. Utleie av sertifiserte sveisere og platearbeidere
4. Sveiseledelse IWE
5. Tegning og konstruksjon
6. Prosjektledelse


Med vennlig hilsen

LSI Welding AS